Ovládací panel MINIMAX zajišťuje:

  • lokalizaci požáru

  • vydávání poplašných

  • indikaci místa a rozsahu požáru

  • optických a akustických signálů

  • výstrahu míst, která mají poskytnout pomoc

  • uzavírání ochranných protipožárních klapek

  • vypínání odsávacích a jiných zařízení

 

 

  • fmz4100.jpg   Ústředna FMZ 4100 GAB 32.   

Ovládací panel MINIMAX

Ovládací panely MINIMAX jsou konstruovány s využitím nejmodernějších technologických prvků. Zahrnují v sobě akustické a vizuální výstražné systémy, 24 hodinový záložní zdroj energie pro případný výpadek v elektrické síti, indikátory stavu a vnitřní automatický test, jak pro detektorový, tak i ventilový obvod. Navíc pak každý ovládací panel MINIMAXU obsahuje pomocná relé, která mohou zvýšit bezpečnost provozního zařízení umožněním automatického odstavení chráněného zařízení, aktivací dálkových výstražných systémů a podobně, vše dle konkrétních bezpečnostních požadavků.Řídící panel je možné také doplnit tiskárnou.

Jiskrové detektory

Tyto vysoce dokonalé infračervené detektory jsou konstruovány pro bezprostřední identifikaci jisker nebo plamenů v průmyslových prostředích. Čočky detektorů jsou montovány podél vnitřní stěny systému určeného pro manipulaci s materiály, kde se vyskytuje nebezpečí zajiskření nebo zahoření. Jiskrové detektory MINIMAX detekují elektromagnetické záření v infračervené oblasti, v níž žhnoucí částice intenzivně září. Podíly záření ve viditelné a ultrafialové oblasti jsou absorbovány účinným filtrem. Kolísání intenzity infračerveného vyzařování vycházejícího z jisker je vedeno přes fotočlánek a elektronické vyhodnocovací obvody a jako signál dále zpracováno v řídící centrále FMZ 4100.

minimax-detektor.jpg

             Jiskrový detektor FUX 3001 

  

Hasicí sestava MINIMAX

Univerzální hasicí sestavy jsou konstruovány pro bezprostřední a spolehlivou reakci. Jsou konstruovány tak, aby při účinném hašení pracovaly pouze s minimálním množstvím vody. Tyto rozstřikovací sestavy jsou k dispozici v 1" a 3/4" provedení s takovým uspořádáním trysek, které poskytuje maximální účinnost pro každou specifickou aplikaci.
minimax-sestava.jpg
Konstrukce hasicí trysky MINIMAX je z nerezavějící oceli a montuje se lícově na boční vnitřní stěnu potrubí. Vytváří tak masivní vodní stěnu, která efektivně pokrývá celý příčný průřez potrubí.

Ostatní příslušenství MINIMAX

Existuje široká řadu příslušenství, která umožňují snadné zkoušení systému, zvýšení monitorovací a kontrolní schopnosti a při sestavení systému pak optimální přizpůsobení individuálním potřebám dané aplikace.
minimax-tlak.jpg

Tlaková stanice. 

Zvyšuje tlak hasicí vody u těch  zařízeních, kde je stávající tlak nedostatečný.

 

Systém vnější kontroly funkce hasicího systému Simuluje aktivitu jisker vnějším zdrojem a umožňuje zkoušení každé zóny detektorů z místa ovládacího panelu.

 

minimax-kontrola.jpg